Organizační řád

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ 2022/2023

Preventivní program školy

Přihláška do školního klubu

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školní družiny

Zpráva nezávislého auditora 2020

Změna odchodu žáka ze školní družiny

Přihláška do Školní družiny