• Mateřská škola

      Mateřská škola

Prázdninový provoz a Mateřská škola od září

 

Červen 2021

Tak jako Waldorfskou základní školu již nyní provází pomalé vystěhovávání, nemine vyklízení prostor ani naši školku. A abychom mohli vše zvládnout, museli jsme tedy také přizpůsobit provoz o letních prázdninách ve všech našich odděleních, které sídlí na různých adresách a třídy jsou plné dětí.

Dnem 2. 7. 2021 bude ukončen provoz v MŠ na Dobnerově ulici 24, děti z těchto oddělení se rozmístí do MŠ Na Střelnici 48 a MŠ U Botanické zahrady 4. V měsíci červenci budou v provozu 2 oddělení. Dnem 30. 7. 2021 ukončuje provoz MŠ Na Střelnici a v provozu bude již pouze oddělení MŠ U Botanické zahrady.

Chtěla bych tímto poděkovat rodičům za jejich vstřícnost a spolupráci a my si tak mohli dovolit takto postupně slučovat oddělení.

Dětská skupinka, která se nachází na adrese U Botanické zahrady 4, bude jediná, která prostory opouštět nebude. V současné době i zde máme kapacitně plno a malými dětičkami se to tam jen hemží. S některými z nich se ke konci srpna rozloučíme a v září se budeme opět těšit na ty nově
příchozí.

Od září, v nově vznikající budově pro mateřskou školu, budeme mít rozdělenou školku na čtyři oddělení, tak jako doposud, jen s o něco větší kapacitou tříd.

Ale přeci jen bude něco malinko jinak. Vzhledem k zápisům a také dětem, které jimi prošly a budou k nám od září nastupovat, se paní ředitelka Monika Machytková rozhodla nechat jedno oddělení sestavené pouze z předškoláků, kteří od září příštího roku půjdou do 1. třídy. Jelikož se tato třída skládá také z dětí, kterým byl doporučen odklad, budou pro ně přizpůsobeny denní rituály a práce s nimi. Tím samozřejmě nechci říci, že budou zcela odděleny, odloučeni! Všichni se budeme společně setkávat. Ráno při příchodu dětí, při procházkách, pobytu na zahrádce, při slavnostech a i odpoledne, tak jak jsme doposud byli zvyklí.

Přeji všem krásné prožití léta a načerpání nových sil do příštího školního roku.

Petra Bradová