• Mateřská škola

      Mateřská škola

Výsledky maturit jaro 2020

 

Srpen 2020

Výsledky maturit jaro 2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo dokument shrnující výsledky maturitní zkoušky z jara 2020 dle jednotlivých typů středních škol. Jak si vedla lycea?

Výsledky maturantů z lyceí jsou dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem a výrazně nad průměrem ze středních odborných škol.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo v srpnu 2020 dokument Maturitní zkouška 2013 – 2020, Signální výsledky částí MZ a zkoušek.

U prvomaturantů kategorie LYCEUM neuspělo u maturitní zkoušky 2020 pouze 16,7 % studentů, což je pod celorepublikovým průměrem všech typů středních škol (23,9 %) a výrazně pod průměrem středních odborných škol, ze kterých neuspělo 29,7 % studentů.

 
Maturita JARO 2020 

V části Český jazyk a literatura uspělo 89,5 % prvomaturantů z lyceí. Průměr ze všech středních škol byl 82,8 % a ze všech středních odborných škol to bylo 78 %. 

Obdobné výsledky byly také v části Matematika. V té uspělo 86,5 prvomaturantů z lyceí, oproti celkovému průměru 82,4 % a na středních odborných školách to bylo průměrně jen 72,9 % prvomaturantů. 

Kompletní zprávu včetně úspěšnosti v oblasti jazyků apod. najdete ZDE

Další aktuality