• Mateřská škola

      Mateřská škola

Pozvánka na valnou hromadu WI

<- zpět 

Září 2020

Pozvánka na valnou hromadu WI

Vážení přátelé, rodiče a příznivci Waldorfské školy v Olomouci,
dovoluji si vás jménem správní rady Waldorfské iniciativy, z.s. pozvat na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 5. 10. 2020 od 17:15 v prostorách školy. Tato valná hromada je velmi důležitá, protože se bude volit nový předseda a místopředseda spolku. Prosím o hojnou účast.

Zároveň prosím o uhrazení ročního spolkového členského příspěvku, nejlépe ještě do valné hromady, a to na účet číslo 2900325854/2010, pro usnadnění připojujeme QR kód pro platbu, (při platbě prosím do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno a třídu do které Vaše dítě nebo jedno z Vašich dětí tento školní rok chodí). Členský příspěvek stále zůstává 150 Kč na školní rok a člena (nikoli dítě). Uhraďte, prosím, členský příspěvek na účet před konáním VH, platby v hotovosti zbytečně prodlouží dobu trvání valné hromady. Členské příspěvky slouží zejména pro vytváření tzv. sociálního fondu, ze kterého WI přispívá některým sociálně slabším rodinám na účast jejich dětí na akcích typu lyžařský kurz. Podohodě se školou WI přispívá dary na zakoupení vybavení do školní družiny. V neposlední řadě tyto příspěvky slouží na úhradu přednášek pro rodiče (včetně těch, kteří nejsou členy WI) na aktuální a zajímavá témata.

Pokud budete mít důležité podněty do diskuse, prosím, zašlete nám je mailem na adresu spravnirada@waldorfolomouc.cz ještě před konáním valné hromady, abychom je mohli zapracovat do programu před jeho schválením.

Po dobu konání valné hromady bude v prostorách školy zajištěno hlídání dětí.

Pokud ještě nejste členy našeho spolku rodičů, v příloze tohoto mailu posíláme i přihlášku k členství a budete srdečně vítáni. Stačí se s vyplněnou přihláškou dostavit na valnou hromadu nebo přihlášku na místě vyplnit. Jestli nechcete prodloužit své členství, informujte nás prosím na email: spravnirada@waldorfolomouc.cz. Děkujeme.

Těším se na brzkou shledanou
S přátelským pozdravem
Mgr. Martin Pospíšil
předseda spolku


Program VH
1. volba orgánů valné hromady
2. návrh a schválení programu valné hromady
3. schválení nových členů
4. výroční zpráva a její schválení o činnosti za rok 2019/2020 (aktivity, ekonomika, plány)
5. volby do orgánů spolku (členové komisí)
– člen disciplinární komise a předseda komise
– člen revizní komise
– předseda spolku
– místopředseda spolku
6. diskuse dle podnětů členů spolku
7. návrh usnesení valné hromady
8. schválení usnesení valné hromady a závěr

Waldorfská iniciativa, z.s.

spravnirada@waldorf-olomouc.cz

Hamerská 314/30,
779 00 Olomouc

IČ: 26517582

Waldorfská základní škola a mateřská
škola Olomouc s.r.o.

tel.: (+420) 777 850 488
e-mail: skola(at)waldorf-olomouc.cz

kontaktní adresa:
Rožňavská 728/21, 779 00 Olomouc

Skupina Waldorf Olomouc

Dětská skupina
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Sdružení rodičů
Volnočasové aktivity
ZUŠ Fantazie

Další aktuality

Letní kempy

Díky schválenému grantu a plné finanční podpoře z MŠMT pořádáme pro děti Waldorfské školy tři srpnové termíny letních kempů v novém areálu školy ve formě příměstských táborů, a to zcela zdarma, včetně stravování a zajímavého programu.

Podrobnosti »

Červnový bazárek

Vážení přátelé, rodiče a příznivci Waldorfské školy v Olomouci,
dovoluji si vás jménem správní rady Waldorfské iniciativy, z.s. pozvat na valnou hromadu,
která se bude konat v pondělí 5. 10. 2020 od 17:15 v prostorách školy. Tato valná hromada je velmi důležitá, protože se bude volit nový předseda a místopředseda spolku. Prosím o hojnou účast.

Podrobnosti »