• Mateřská škola

      Mateřská škola

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,
školní rok 2023/2024 na Základní umělecké škole Fantazie s. r. o. začíná dne 4. 9. 2023. Domluvy rozvrhů pro individuální výuku proběhnou ve dnech od 4. 9. 2023 do 8. 9. 2023, po telefonické domluvě s vyučujícím, který vás bude kontaktovat.

Po doporučení ČŠI od letošního školního roku 2023/2024 dochází ke změně výuky povinného předmětu hudební teorie – od 3. ročníku do 7. ročníku, a to na jednu vyučovací hodinu týdně. Termíny budou vyvěšeny na webu školy v týdnu od 28. 8. 2023 – 1. 9. 2023.

Kontakt na vyučující:

Eliška Bröcklová: 608 905 89, Tomáš Vyšinka: 732 183 350

Termíny vyučování Výtvarného oboru a dramatického oboru budou vyvěšeny na webu v závislosti na tvorbě ZŠ a SŠ Waldorf v týdnu ve dnech od 4. 9. 2023 do 8. 9. 2023.

Více informací a veškeré vaše dotazy vám budou zodpovězeny na rodičovském setkání, které proběhne dne 19. 9. 2023 v 16:30 v ateliéru školy.


Těší se na vás vedení a pedagogové ZUŠ Fantazie s. r. o.


MgA. Bc. Romana Hadová
ředitelka ZUŠ Fantazie s. r. o.