• Mateřská škola

      Mateřská škola

Zvýšení školného od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,
po projednání s jednatelkou školy navyšujeme školné/úplatu,
ze současných 1600,- Kč na 1800,- Kč pololetně pouze pro individuální výuku v hudebním oboru,
a to od 1. 9. 2023.

Děkujeme za pochopení.