ZUŠ Fantazie

Vzdělání v mnoha uměleckých oborech

O nás

Posláním ZUŠ není jen vzdělávání v konkrétním uměleckém oboru, ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě sebevědomých mladých lidí s citem pro morální hodnoty společnosti. Je koncipováno jako dlouhodobé a systematické. ZUŠ poskytuje základy vzdělávání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Vydává vysvědčení, po ukončení příslušného stupně absolventské vysvědčení. 1. stupeň studia má sedm ročníků, 2. stupeň studia má čtyři ročníky. Škola nabízí i studium pro dospělé. Učební plán tohoto studia odpovídá učebnímu plánu studia 2. stupně příslušného oboru a studijního zaměření. Učitel může dospělému žákovi připravit individuální plán. ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol a vzdělávání v nich se řídí školským zákonem a Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Aktuality

Hudební teorie

Vážení rodiče a milí žáci, Ve školním roce 2023/2024 se předmět hudební teorie bude vyučovat v těchto termínech: Pondělí: 14:55 – 15:40 – 3. ročník

Podrobnosti »

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
25
26
27
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30
31
1
2
3
4
5
04 Říj
4. 10. 2023 - 5. 10. 2023    
Celý den
Mateřská škola
20 Říj
20. 10. 2023 - 22. 10. 2023    
Celý den
organizátor AWMŠ, určeno pro učitelky MŠ
29 Říj
29. 10. 2023    
Celý den
Mateřská škola
Events on 28. 9. 2023
28 Zář
Events on 4. 10. 2023
04 Říj
Events on 20. 10. 2023
Events on 28. 10. 2023
Events on 29. 10. 2023

Přihláška

Pro vyplnění a odeslání přihlášky klikněte prosím na tlačítko.

V červnu 2022 upřednostňujeme přihlášky na housle a bicí nástroje!

Talentové zkoušky na školní rok 2022/2023 již proběhly. Přijímáme ale stále přihlášky na HOUSLE A BICÍ NÁSTROJE! Pokud na přihlášte nelze vybrat danou možnost, do poznámky napište požadovaný nástroj.

Hudební obor

Přípravná hudební výchova

Literárně dramatický obor 

Výtvarný obor 

Kurzy pro dospělé: Výtvarný kurz

Kurzy pro dospělé: Kurz hry na lesnici/borlici

Hudební obor

Vyučujeme:

 • populární zpěv
 • klasický zpěv
 • hra na klavír
 • hra na varhany
 • hra na klasickou kytaru
 • hra na zobcovou flétnu 
 • hra na klarinet  
 • hra na saxofon
 • hra na lesní roh
 • hra na lesnici
 • hra na borlici

Obsah přijímací zkoušky:     

 • 1) Zpěv libovolné (lidové) písně
 • 2) Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet tónů, výška apod.
 • 3) Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

Od září 2022 nově otevíráme hudební obory:  

 • hra na housle
 • hra na bicí nástroje

Výtvarný obor

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, představivost, estetické cítění, zručnost a tvořivost. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat znaky a prvky výtvarného vyjadřování, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. Navazuje a prohlubuje výtvarné vztahy, reflektuje názory druhých a respektuje odlišný výtvarný projev. Porozumění výtvarnému jazyku mu pomáhá nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Obsah přijímací zkoušky:     

 • Umístění tvaru do formátu, přepis reálného tvaru, linie a plocha, cit pro barevnost
 • Fantazie, kreativita

Literárně – dramatický obor

 1. Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí. 
 2. Slučuje zábavu a tvořivost s praktickými cvičeními na pozornost, paměť, artikulaci, improvizaci, dechová cvičení a správné držení těla.
 3. Procvičováním krátkých textů, básniček a jazykolamů, prováděním dechových a hlasových cvičení kultivuje všechny složky mluveného projevu.    

Obsah přijímací zkoušky:     

 • Mluvní dovednosti – přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu
 • Rytmus – vytleskávání jména, opakování rytmu apod.

Sbírka na klavírní křídlo

V současné době se snažíme získat finance pro zakoupení koncertního klavírního křídla, které je nezbytné pro kvalitní vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných pianistů. Naše škola nabízí vzdělávání v oboru hry na klavír dětem od 6ti let. V současné době naše škola žádným klavírním křídlem nedisponuje, což značně limituje kvalitě a pestrost poskytovaného vzdělávání.

Abychom mohli našim žákům zajistit kvalitní nástroj, díky kterému budou moci veřejně vystupovat, zlepšovat se a hudebně růst, potřebujeme vaši pomoc.

Cena klavírního křídla Yamaha GB1 K PE je stanovena na 310 000 Kč, včetně příslušenství (židle, zámek, obal na nástroj)

Rádi bychom vás touto cestou poprosili o jakýkoliv peněžitý dar, který můžete podle vašich možností zaslat na otevřený účet č. 322789534/0300.

Na vyžádání vám rádi vystavíme potvrzení o vašem daru.

Předem děkujeme za vaši štědrost a pomoc při realizaci tohoto projektu.